Takstmann
Uavhengig kontroll
roy paulsen
Byggmester Eiendomsutvikling
IMG_0820.jpg

Takstmann

Takstmann i Arendal
Roy Paulsen har  startet som Takstmann i Arendal. 
Han tar oppdrag som takstmann i Arendal , Grimstad , Froland og Tvedestrand. Han kan også ta takstoppdrag i større deler av Aust Agder , Vesta Agder Og Telemark.

Boligsalgsrapporter ( en tryggere handel)

Boligsalgsrapporten vil gi grundigere informasjon enn en valig takst . Forhold som tradisjonelt skaper mange konflikter i ettertid får her økt oppmerksomhet.  Dette skal gi selger og kjøper et verktøy som skaper best mulig trygghet ved et eierskifte. Rapporten er hovedsakelig en tilstandsanalyse hvor det er lagt vekt på å fremstille de byggetekniske forholdene som er relevante ved skifte av bolig. Boligsalgsrapporten øker tryggheten for de involverte partene uten at rapporten skal erstatte selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

Huseiere, både kjøpere og selgere, må ha en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en ny bolig. Derfor er det nå kommet et nytt punkt i boligsalgsrapporten, levetidsbetraktninger.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut et egenerklærings skjema. Dette er standardisert og er en sjekkliste som er enkel å bruke . Den får selger til å tenke igjennomforhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring. Resultatet av å benytte boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Tilstandsanalyser 

I en tilstandsanalyse skal man registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av bygning. Resultatet gir en pekepinn for økonomiske beregninger eller arbeider som må utbedres.. Tilstandsanalyser brukes som grunnlag for mange forskjellige formål, f.eks. ferdigbefaring, garantibefaring, taksering, kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikehold. Men også som grunnlag for krav mot forsikringsselskap og entreprenør.

Verdi og lånetakst :

Ved salg av eiendom ,refinansiering, skifte og overdragelse innen familie er en verdi takst et godt grunnlag for rett pris. Beliggenhet , utsikt , sol og kommunikasjon er viktige faktorer som vi tar hensyn til når vi vurderer eiendommens verdi. Taksten inneholder  også bygningenes areal og en enkel teknisk beskrivelse. En verdi takst inneholder ikke detaljerte vurderinger og beskrivelser av tistand. I forbindelse ved salg av bolig anbefaler vi boligsalgsrapport, som også kan inneholde verditaksering av eiendommen.

Skadetakst

Når du får en skade vil forsikring selskapet ofte kontakte en skade takstmann , for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatning. I noen tilfeller får takstmann også i oppdrag å styre reperasjons arbeidene.

Som huseier kan man være uheldig å bli utsatt for skade på eiendommen. Ved større skader som f.eks. brannskader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret.


Hvis skaden er naturskapt og kan skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd brukes naturskadetaksering.

Reklamasjonsrapport:

Rapporten her vurderer de aktuelle bygningsdeler mot et referanse grunnlag og konkluderer hvorvidt det foreligger svikt i forhold til referansegruinnlaget eller ikke.  Det blir også foreslått utbedringstiltak og kalkuleret kostnader for utbedring. Dette grunnlag kan brukes som krav mot selger, forsikrings selskap eller entreprenør.

Roy Paulsen  -  Jens Gjerløwsvei 14, 4841, ARENDAL, tel: 91585038, e-mail: roy@roypaulsen.no
web:gtm.no