Takstmann
Uavhengig kontroll
roy paulsen
Byggmester Eiendomsutvikling
IMG9348.jpg

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll for din bolig

Nye regler for uavhengig kontroll gjelder i fra 1.1.2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Jeg tilbyr uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom , bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. Jeg har sentral godkjenning .

Den uavhengige kontrollen skal sjekke at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser, og at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der byggefeil kan utgjøre store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Alle bygg, boliger, og fritidsboliger  er pålagt uavhengig kontroll.

Sluttrapport og kontroll erklæring skal sendes inn for å få ferdig attest.

Roy Paulsen  -  Jens Gjerløwsvei 14, 4841, ARENDAL, tel: 91585038, e-mail: roy@roypaulsen.no
web:gtm.no